Projekt "Starost nije bauk" je primjena teorijskih strukovnih znanja i vještina naših učenika u Irskoj... pročitaj više

Interni natječaj za odabir učenika Erasmus + projektna aktivnost mobilnost učenika za projekt „Starost nije bauk“ 2017-2018

Medicinska škola Pula
Zagrebačka 30,
Pula, 52100
07.10.2017.

Interni natječaj za odabir učenika Erasmus + projektna aktivnost mobilnost učenika za projekt „ Starost nije bauk“

I. Agenicija za mobilnost i programe EU za program Erasmus + Ključna aktivnost 1 za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja dodijelila financijsku potporu za projekt „Starost nije bauk“. Natječajem se odabire učenika Medicinske škole Pula usmjerenja medicinska sestra / tehničar opće njege 15 učenika, četvrtih razreda 3.a, 4.a, 5.a i 5.b te 10 učenika usmjerenja fizioterapeutski tehničar / tehničarka trećih i četvrtih razreda 2.b, 3.b i 4.b. Mobilnost će se održati u Irskoj gradu Dublinu od 14.04.2018. godine do 28.04.2018. godine.

II. Uvjeti natječaja:
1. Navršenih 16 godina s datumom mobilnosti (14.04.2018.)
2. Uspjeh i vladanje učenika u prethodno završenim razredima srednje škole
3. Znanje engleskog jezika
4. Motivacija učenika za sudjelovanje u svim projektnim aktivnostima
5. Sudjelovanje u školskim i izvan školskim aktivnostima / volontiranje

III. Dokumentacija za prijavu:
1. Svjedodžbe prethodno završenih razreda
2. Europass napisan na engleskom jeziku
3. Motivacijsko pismo napisano na engleskom jeziku
4. Dodatne potvrde o volontiranju, sudjelovanju na izvan školskim aktivnostima

IV. Natječaj je otvoren od 07.10.2017.godine do 14.10.2017. godine.

V. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječajnu dokumentaciju predati u zatvorenoj omotnici te dostaviti na adresu: Medicinska škola Pula, 52100 Pula, s naznakom „Za natječaj ne otvarati“. Ili predati u tajništvo škole.

O izboru kandidata informirati ćemo vas na web stranici škole, oglasnoj ploči te web stranici projekta „Starost nije bauk“ www.starostnijebauk.com u roku od 15 dana od dana završetka natječaja.

Voditelj projekta
Mirhada Šehić mag.physioth.

Ravnateljica
Gordana Ćoso prof.