Projekt "Starost nije bauk" je primjena teorijskih strukovnih znanja i vještina naših učenika u Irskoj... pročitaj više

Rang lista odabranih učenika Erasmus + projektna aktivnost mobilnost učenika za projekt „Starost nije bauk“ 2017-2018

Usmjerenje medicinska sestra / tehničar opće njege:
1.    Oparnica Marko
2.    Hadžiselimović Lara
3.    Čičak Marinela
4.    Lazić Kristina
5.    Šupuk Melisa
6.    Šimić Ivona
7.    Radoslav Daria
8.    Lukanović Ana-Maria
9.    Sorić Jelena
10.    Prgonjić Monika
11.    Hrelić Ramona

Usmjerenje fizioterapeutski tehničar / tehničarka:

1.    Benazić Patrik
2.    Ukošić Mihajlik Corina
3.    Polčić Lara
4.    Išić Leona
5.    Pandurević Aleksandra
6.    Kovačić Lora
7.    Colarić Chiara
8.    Sokolić Pia
9.    Tikulin Luiza
10.    Jovanov Melani
11.    Cetina Doris
12.    Vujičić Katarina
13.    Matić Antonio
14.    Elbl Andrej
___________________
15.    Kurtić Gabriel
16.    Županić Ivan
17.    Vidović Patrik