Projekt "Starost nije bauk" je primjena teorijskih strukovnih znanja i vještina naših učenika u Irskoj... pročitaj više

Projekt i aktivnosti

 

 

Naziv projekta:

STAROST NIJE BAUK

THE OLD AGE IS NOT A DREADFUL PERIOD

 

Trajanje projekta:

11-09-2017 - 10-09-2019

 

Nositelj projekta:

MEDICINSKA ŠKOLA PULA

Zagrebačka 30, 52100 Pula, HR

Tel. +38552383202

Fax. +38552543144

 

Osobe uključene u provedbu projekta:

Gordana Ćoso

Gordana Ćoso, prof. – ravnateljica Medicinske škole Pula

Uloga u projektu: sudjelovanje s voditeljem projekta u organiziranju radnih sastanaka s učenicima i strukovnim nastavnicima, kao i sastanaka s projektnim timom i roditeljima učenika. Donošenje odluke o uvjetima natječaja za odabir učenika za mobilnost i za uvjete natječaja za nastavnike u pratnji. Provođenje evaluacije i diseminacije projekta u suradnji s voditeljem projekta. Završen tečaj "Volontiranje u palijativnoj skrbi i sudjelovanje u projektu "Zdravstvena njega i rehabilitacija u gerontologiji i palijativnoj skrbi".

Ivan Žagar

Ivan Žagar, prof. – ravnatelj Medicinske škole Pula od siječnja 2019. godine

Mirhada Šehić

Mirhada Šehić mag. physioth., voditelj projekta „Starost nije bauk“ i " Zdravstvena njega i rehabilitacija u gerontologiji i palijativnoj skrbi ", nastavnica strukovnih predmeta fizioterapije, ispitni koordinator za državnu maturu; završen tečaj „Volontiranje u palijativnoj skrbi“, iskustvo organiziranja radnih sastanaka s učenicima i strukovnim nastavnicima koji su pratnji. Suradnja s projektnim timom u donošenju odluka i provođenja projektnih aktivnosti.

Uloga u ovom projektu: suradnja s partnerskom organizacijom u traženju i pronalasku najadekvatnijeg smještaja i mjesta gdje će učenici provoditi praksu, informiranje učenika i strukovnih nastavnika o projektnim aktivnostima, provođenje natječaja za odabir učenika i nastavnika u pratnji za mobilnost. Održavanje roditeljskih sastanaka s roditeljima odabranih učenika, radnih sastanaka s učenicima i nastavnicima u pratnji. Nadzor nad provođenjem projektnih aktivnosti; priprema učenika, mobilnost, evaluacija i diseminacija projektnih aktivnosti.

Kristina Majer

Kristina Majer, bacc.med.techn. , učiteljica strukovnih predmeta zdravstvene njege, završen tečaj „Volontiranje u palijativnoj skrbi“, iskustvo vođenja učenika na praktičnoj nastavi u bolnici i domovima za starije.

Uloga u ovom projektu: diseminacija projekta provođenjem predavanja i radionica za ravnatelje umirovljeničkih domova u Puli nakon mobilnosti učenika, kao i obilježavanju Svjetskog dana starijih osoba 1. listopada 2018. i 2019. godine, zajedno s učenicima koji su bili na mobilnosti kroz izradu plakata, pamtilica i fotografija s mobilnosti. Sudjelovanje u projektnom timu koji provodi natječaj za odabir učenika za mobilnost.

Anja Dević

Anja Dević, bacc.med.techn. , učiteljica strukovnih predmeta zdravstvene njege, završen tečaj „Volontiranje u palijativnoj skrbi“, iskustvo vođenja učenika na praktičnoj nastavi u bolnici i domovima za umirovljenike.

Uloga u ovom projektu: diseminacija projekta provođenjem predavanja, prikazom stečenih vještina učenika ravnateljima pulskih umirovljeničkih domova nakon mobilnosti učenika. Kao član projektnog tima sudjeluje u provođenju natječaja za odabir učenika za mobilnost, diseminaciji projekta kroz projektne aktivnosti, kao i obilježavanju Svjetskog dana starijih osoba 1. listopada 2018. i 2019. godine, zajedno s učenicima koji su bili na mobilnosti kroz izradu plakata, pamtilica, fotografija s mobilnosti.

Snježana Svitlić-Budisavljević

Snježana Svitlić-Budisavljević, dipl.med.techn., nastavnik savjetnik, nastavnica strukovnih predmeta zdravstvene njege; voditeljica Stručnog vijeća zdravstvene njege; zamjenik ispitnog koordinatora za državnu maturu; završen tečaj „Volontiranje u palijativnoj skrbi“, nastavnik u pratnji u projektu " Zdravstvena njega i rehabilitacija u gerontologiji i palijativnoj skrbi ", sudjelovanje u projektnom timu.

Uloga u ovom projektu: Obilježit će Svjetski dan starijih osoba 1. listopada 2018. i 2019. godine, zajedno s učenicima koji su bili na mobilnosti kroz izradu plakata, pamtilica, fotografija s mobilnosti.

Danijela Panić

Danijela Panić, mag. physioth., nastavnica strukovnih predmeta fizioterapije, voditelj županijskog projekta "Pokretom do zdravlja".

Uloga u ovom projektu: sudjelovat će u obilježavanju Svjetskog dana starijih osoba 1. listopada 2018. i 2019. godine, zajedno s učenicima koji su bili na mobilnosti kroz izradu plakata, pamtilica, fotografija s mobilnosti.

Ljiljana Rotar

Ljiljana Rotar, dipl. pedagog, profesor-mentor, iskustvo pedagoške pripreme učenika za mobilnost projekta " Zdravstvena njega i rehabilitacija u gerontologiji i palijativnoj skrbi ", sudjelovanje u projektnom timu i roditeljskim sastancima.

Uloga u ovom projektu: pedagoška priprema učenika za mobilnost. Sudjelovat će u provođenju natječaja za odabir učenika za mobilnost i nastavnika u pratnji. Provođenje evaluacije i diseminacije projekta.

Ines Baus

Ines Baus, prof. engleskog i talijanskog jezika, iskustvo jezične pripreme učenika za mobilnost " Zdravstvena njega i rehabilitacija u gerontologiji i palijativnoj skrbi ", sudjelovanje u projektnom timu.

Uloga u ovom projektu: jezična priprema u trajanju od 20 sati za učenike koji idu na mobilnost i za učenike na rezervnoj listi. Sudjelovanje u projektnom timu pri diseminaciji i projekta.

Cilj projekta STAROST NIJE BAUK:

Cilj projekta "Starost nije bauk" primjena je teorijskih strukovnih znanja i vještina u zanimanjima medicinska sestra opće njege/tehničar opće njege i fizioterapeutski tehničar/tehničarka u praktičnom radu s korisnicima domova umirovljenika i starijih osoba referentnih centara u Irskoj. Kroz dvotjedni rad u ustanovama tog profila u Irskoj, 45 učenika dobit će priliku da znanja stečena kroz srednjoškolsko obrazovanje primijene i usavrše u inozemnom okruženju te tako steknu odgovarajuće kompetencije kako bi pobliže upoznali suvremene metode rada i modernu tehnologiju pa bi po završetku srednje škole bili konkurentniji na europskom tržištu rada.

Plan realizacije projekta:

Tijekom mobilnosti 45 učenika i 5 nastavnika u pratnji imat će priliku upoznati se s načinima organizacije aktivnog starenja iz segmenta zdravstva gdje je velika uloga medicinskih sestra i fizioterapeutskih tehničara koji u svom radu sa starijom populacijom koriste i nove tehnologije.

Projekt je zamišljen u trajanju od 24 mjeseca iz razloga što bi u prvoj godini 2018., na mobilnost išlo 25 učenika i 3 nastavnika u pratnji, a u drugoj godini 2019., 20 učenika i 2 nastavnika.

Primarni zadaci projekta:

• Nastavnici će poboljšati i steći nova strukovna znanja koje će kasnije prenijeti na kolege i korisnike u domovima za starije te promovirati i educirati o aktivnom i zdravom starenju starije populacije koja je radno aktivna i boravi u svojim domovima.

• Prateći smjernice Europskog parlamenta o provedbi, rezultatima i općoj procjeni Europske godine aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti 2012. god, naši učenici bi kroz ovaj projekt bili uključeni u provođenje smjernica koje imaju kratkoročne i dugoročne učinke kako na pacijente , starije osobe, tako i na njih same jer istraživanjem je pokazano da odgajamo generacije koje će biti radno aktivne tijekom svojih 60-70 godina. Da bi najbolje bili spremni ili razumjeli koju su to načini održavanja aktivnog i prije svega zdravog starenja, moramo raditi na zdravstvenoj pismenosti.

• Učenici će kroz jedan profesionalni i visoko organizirani sustav dobiti nove spoznaje i vještine o korisnicima koji se nalaze u umirovljeničkim domovima i starijim osobama, neovisno o tome nalaze li se u domovima za starije ili u svojim domovima. Velika je potreba za edukacijom o aktivnom i zdravom starenju, a na to nam ukazuje i podatak da će tijekom sljedećih 50 godina broj starijih osoba u svijetu porasti s oko 600 milijuna na gotovo 2 milijarde. Danas, jedna od deset osoba ima 60 i više godina, a do 2050. godine, jedna od pet osoba će biti u toj dobi, a do 2150., jedna od tri osobe će imati 60 i više godina.

• Ovaj oblik mobilnosti pružio bi učenicima priliku za usavršavanje već stečenih znanja i stjecanja novih u obliku specijalističke, psihološke i socijalne edukacije u cilju internacionalizacije istih u daljnjem radu.

• Kroz iskustvo mobilnosti, učenici će samostalno putovati i boraviti u inozemstvu. Tako će se osloboditi, steći samopouzdanje u snalaženju u nepoznatom okruženju, naučiti praktične stvari potrebne za organizaciju puta i postati mobilniji, a po završetku školovanja se lakše odlučiti na preseljenje radi posla jer im put i boravak u novom gradu neće biti nepoznanica.

• Učenici će proširiti vidike, osvijestiti potrebu prihvaćanja različitih kultura i običaja te uvidjeti važnost suradnje. Na taj način će se izgraditi temelji potrebni za prihvaćanje i implementaciju svih vrijednosti europskog građanstva u njihovom životu.

• Boravkom u irskim obiteljima te svakodnevnim odlaskom na stručnu praksu u ustanove gdje se govori engleski jezik, učenici će poboljšati svoje vještine engleskog jezika. Najveća prepreka u mobilnosti radi zapošljavanja je nepoznavanje stranog jezika, a sudionici mobilnosti ovim putem će otkloniti tu prepreku i po završetku školovanja biti spremniji na preseljenje radi zapošljavanja.

• Upoznavanjem sa suvremenim tehnologijama koje se koriste u radu, učenici će steći vještine i znanja potrebne za uspješno zapošljavanje po završetku školovanja. Medicinska škola Pula će provedbom ovog projekta razviti upravljačke i organizacijske kompetencije menadžmenta škole, a školsko ozračje bi postalo pozitivnije. Škola bi se nakon provedbe projekta mobilnosti odlučila i na nove projekte te time modernizirala rad i internacionalizirala se, što bi unaprijedilo nastavu.

Sudionici projekta:

Učenici 2., 3. i 4. razreda u zanimanju fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka (16 učenika)

Učenici 3., 4., i 5. razreda u zanimanju medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege (29 učenika).

Ukupno bi mobilnost obuhvatila 45 učenika unutar dvije godine.

Natječaj za izbor sudionika:

Natječaj za izbor sudionika mobilnosti svojevrsna je evaluacija koja će kroz broj zainteresiranih učenika, odnosno prijava, pokazati koliko su učenici motivirani za ovaj oblik stručne prakse i sudjelovanja u mobilnostima.

U slučaju da ne bude dovoljno zainteresiranih učenika, održat će se dodatne motivacijske radionice za učenike i njihove roditelje.

U MŠP trenutno ima učenika iz kategorije manjih mogućnosti ( lošije financijske stanje, djeca rastavljenih roditelja, zdravstvenih problema kao što su problemi sa sluhom, vidom). Tim učenicima prilikom javljanja na natječaj dat će se prednost prilikom odabira, projektni tim dogovorit će se o načinu vrednovanja navedenog kriterija.

Nakon odobrenja projektne prijave od strane Agencije za mobilnost i programe EU, MŠP će odabrati sudionike mobilnosti.

Voditeljica projekta će u svakom od razreda koji će sudjelovati u mobilnosti izvijestiti učenike o projektu, ciljevima, aktivnostima i mogućnostima.

Natječaj će biti objavljen i na školskoj web-stranici i oglasnoj ploči sa točno definiranim kriterijima izbora za natječaj.