Projekt "Starost nije bauk" je primjena teorijskih strukovnih znanja i vještina naših učenika u Irskoj... pročitaj više

Učenici i nastavnici Medicinske škole odlaze na praktičnu nastavu u Irsku

ERASMUS + K1
28 učenika iz usmjerenja medicinska sestra/tehničar, fizioterapeutski tehničar/tehničarka i tri strukovna nastavnika Medicinske škole Pula odlaze u Irsku na mobilnost u vremenu od 14. do 28. travnja 2018. godine gdje će učenici odraditi 80 sati praktične nastave u domovima za starije i referentnim centrima u gradu Dublinu u cilju provođenja Projekta „Starost nije bauk“ , Erasmus + K1.
U tu svrhu Škola je učenicima organizirala pripreme za odlazak u Irsku u kulturološkom, geopolitičkom i jezično-gastronomskom području, za koju je angažiran Paul O Grady sa svojim programom. Program će se realizirati u Zajednici Talijana „Circolo“, 14. ožujka 2018. godine od 12 do 14 sati. Programu će prisustvovati svi učenici i nastavnici. (rex/foto arhiva)


Preuzeto sa Regional Express portala