Projekt "Starost nije bauk" je primjena teorijskih strukovnih znanja i vještina naših učenika u Irskoj... pročitaj više

Konferencija "Vještinama do napretka" - Mirhada Šehić - EU projekti - Starost nije bauk

 

 Konferencija "Vještinama do napretka" - Mirhada Šehić - EU projekti - Starost nije bauk